Automaty schodowe

Automat schodowy służy do załączania i samoczynnego wyłączania oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przekaźnik czasowy
o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników

AS 210 s1 AS 210 mz AS 210 mk AS 210 nm
 
AS 211 s1 ASB 212 mp ASD 214 s