Bezprzewodowe sterowniki rolet i oświetlenia

Centralki bezprzewodowe umożliwiają indywidualne i grupowe sterowanie roletami, oświetleniem lub innymi urządzeniami. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą dwuprzyciskowego pilota radiowego. Zastosowanie systemu zmiennych kodów firmy KEELOQ zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy sterownik bezprzewodowy może współpracować z pięcioma pilotami, a każdy pilot z dowolną ilością sterowników pozostających w jego zasięgu.

RB 1108 t RR 1208 t