Przekaźniki (czujniki) zaniku fazy

Czujnik zaniku fazy chroni silniki trójfazowe przed uszkodzeniem spowodowanym pracą przy niepełnym zasilaniu. Urządzenie wyłącza obwód zasilania cewki stycznika sterującego silnikiem w przypadku wystąpienia asymetrii napięć w poszczególnych fazach, a w szczególności zaniku napięcia w co najmniej jednej z faz.

W 300 s1 W 301 s1 W 303 sr W 300 s
W 301 s W 303 ss W 300 nm W 301 nm
W 303 s W 300 p W 301 p W 310 s