Ściemniacze oświetlenia

Ściemniacze oświetlenia służą do załączania, wyłączania i zmiany natężenia oświetlenia z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do ściemniacza dwużyłowym przewodem. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, następne krótkie naciśnięcie-tego samego, lub innego przycisku-wyłącza oświetlenie. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zmianę natężenia oświetlenia. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia.

D 600 mp