Automat schodowy bistabilno-czasowy ASB 212 mpKategoria: Automat schodowy
Obudowa do montażu w puszce instalacyjnej ϕ60mm
Może służyć jako tradycyjny przekaźnik bistabilny oraz czasowy automat schodowy
Pobierz instrukcję ASB 212 mp
 

Urządzenie łączy w sobie zalety czasowego automatu schodowego i przekaźnika bistabilnego używanego zwykle w zastępstwie instalacji przechodowej. Może pełnić funkcję przekaźnika bistabilnego (impulsowego), lub czasowego automatu schodowego z możliwością wyłączenia przed upływem odmierzanego czasu.
Tryby pracy:
  • F1 - (pokrętło potencjometru w położeniu minimum). Tradycyjny przekaźnik bistabilny, kolejne przyciśnięcia przycisku powodują cykliczne załączanie i wyłączanie obwodu oświetleniowego

 

  • F2 - (pokrętło potencjometru w położeniu pośrednim) Czasowy automat schodowy o regulowanym czasie załączenia wyposażony dodatkowo w możliwość wyłączenia w dowolnej chwili (jak przekaźnik bistabilny), oraz funkcję “sprzątanie”, umożliwiającą załączenie oświetlenia na dłuższy czas potrzebny na przykład dla posprzątania pomieszczenia. Czas ten jest ustalony przez producenta i standardowo wynosi 60 minut, ale na indywidualne zamówienie jest możliwe zaprogramowanie innego czasu. Funkcja “sprzątanie” jest załączana przez dwukrotne naciśnięcie przycisku sterującego w odstępie czasu nie większym niż 1,5 sekundy.

 

  • F3 - (pokrętło potencjometru w położeniu maksimum). Przekaźnik bistabilny z ograniczeniem czasu załączenia. Ograniczenie jest zaprogramowane przez producenta i standardowo wynosi 2 godziny, ale na indywidualne zamówienie jest możliwe zaprogramowanie innego czasu.
We wszystkich trybach pracy urządzenie jest odporne na próby “oszukania” go przez zablokowanie na stałe przycisku sterującego. Funkcja ta zwyczajowo jest nazywana “przeciwblokadą”, albo “odpornością na zapałkę”.

Urządzenie może współpracować z dowolną ilością przycisków podświetlanych neonówkami, oraz diodami LED. Ilość neonówek jest nieograniczona, natomiast ilość przycisków podświetlanych LED-ami jest limitowana sumarycznym prądem pobieranym przez diody wynoszącym 10mA.

Na indywidualne zamówienie producent może ustawić inne zakresy czasów, oraz w trybie pracy F2 zamienić możliwość wyłączenia podczas odmierzania czasu na prolongatę czasu (czas liczy się od nowa po naciśnięciu przycisku przy załączonym oświetleniu).
Rodzaj pracy: praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń: normalny (N)
Zakres regulacji czasu: 1 ÷ 30 min
Powtarzalność nastawionego czasu: ± 5%
Zestyk wyjściowy: 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy cosφ=1): 16A
Napięcie znamionowe zestyku: 250V AC
Stopień ochrony: IP20
Obudowa: w puszce instalacyjnej ϕ60mm
Masa urządzenia: 80g
Przyłącz: zaciski śrubowe
Sposób montażu: na szynie TH35
Czas sprzątania: 1 godzina
Czas ograniczenia w trybie F3: 2 godziny
   
Znamionowe napięcie zasilania:  
ASB 212 mp 230V ~50Hz