Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny T 112s


Kategoria: Przekaźnik czasowy
Obudowa do montażu na szynie (1 moduł)
Pobierz instrukcję T 112s
 


   

Przekaźnik T 112s posiada jedną funkcję, impulsator asymetryczny z możliwością niezależnego ustawienia czasu załączenia i czasu przerwy. Oba te czasy mogą przyjmować dowolną wartość z przedziału 0,1 sekundy - 120 godzin.
Urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach PN EN 60730-1, PN EN 60730-2-7 dowolny uszkodzony.
Funkcje
1. Impulsator asymetryczny
  1.1. Start od przerwy (zacisk B2 zwarty z A1)
  1.2. Start od impulsu (zacisk niepodłączony)


Rodzaj pracy: praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń: normalny (N)
Roboczy zakres napięcia zasilania: 0,85 ÷ 1,1 Un
Temperatura otoczenia: -25°C ÷ 55°C
Nastawa czasu: płynna w 7 podzakresach
Zakres nastawy czasu: 0,1 s ÷ 120 h
Dokładność powtarzania: ± 0,5%
Zestyk wyjściowy: 1P, lub 2P - przełączny
Napięcie znamionowe zestyku: 250V AC
Obciążalność prądowa zestyku (przy cosφ=1): 16A lub 2x8A
Stopień ochrony: IP 20
Przyłącz: zaciski śrubowe
Masa urządzenia: 70g
Obudowa: typ S1 90x17,5x60 mm (1 moduł)
Sposób montażu: na szynie TH35
   
Znamionowe napięcie zasilania:  
T 112s 230V AC, 50Hz lub 24V AC/DC